Familiefond skat

C.D.9.5.5.2 Gaver til familiefonde – Skat.dk

Familiefonde mv. er skattepligtige af gaver, som anvendes til uddeling. Dette omfatter også situationer, hvor det er bestemt i vedtægten, at kapitalen i løbet …

Denne side er din adgang til skat.dk

Familiefond – skattepligt – grundkapital – Skat.dk

4. feb. 2013 — Familiefonde er skattepligtige af gaver, som anvendes til uddeling. Dette omfatter også situationer, hvor det er bestemt i vedtægten, at …

C.D.9.5.5 Gaver mv. – Skat.dk

Gaver ydet til en familiefonds stiftelse beskattes med en afgift på 20 pct. Som familiefonde anses fonde, i hvis vedtægter der tillægges medlemmer af en bestemt …

Denne side er din adgang til skat.dk

Skattemæssige konsekvenser ved overdragelse til fond – Skat.dk

16. feb. 2022 — Da den påtænkte fond således ikke i henhold til lov om erhvervsdrivende fonde vil blive anset for en familiefond, er det Skattestyrelsens …

Denne side er din adgang til skat.dk

ophævelse af udbyttebegrænsning – skattemæssig behandling

Familiefonde – ophævelse af udbyttebegrænsning – skattemæssig behandling – Skat.dk

19. aug. 2022 — En fond, der ikke er en familiefond, kan skattefrit modtage en gave, der er bestemt til at tilfalde grundkapitalen og dermed ikke kan anvendes …

Denne side er din adgang til skat.dk

Legater og uddelinger fra fonde og foreninger – Skat.dk

Som hovedregel skal du betale skat af legater, men uddelinger fra foreninger og fonde godkendt af Skattestyrelsen til at uddele midler til sociale eller …

Denne side er din adgang til skat.dk

C.D.9.5.5.1 Gaver til fonde, der ikke er familiefonde – Skat.dk

Gaver, som ikke kan anvendes til uddeling, skal således ikke medregnes til den skattepligtige indkomst. En gave kan tilfalde grundkapitalen enten ved stiftelse …

Denne side er din adgang til skat.dk

Fonde – Beierholm

Fonde | Beierholm

Der er mulighed for at etablere familiefonde eller fonde med blandede formål, … der i praksis bevirker, at denne fondstype normalt ikke skal betale skat.

Familiefonde stormer ind i toppen af de nye skattelister – Altinget

Familiefonde stormer ind i toppen af de nye skattelister – Altinget: Civilsamfund

14. dec. 2018 — Det skyldes ikke mindst, at Folketinget har afskaffet et fradrag for uddelinger til familiemedlemmer, vurderer revisor. Fondene betalte næsten …

Fonde rådgivning – kvalificeret hjælp fra Hulgaard Advokater

De såkaldte familiefonde har som helt eller delvist formål at uddele legater mv. til medlemmer af en bestemt familie. Det kan være børn og andre …

Kvalificeret og professionel Fonde rådgivning fra Hulgaard Advokater. Der findes mange forskellige typer af fonde, læs mere her og få hjælp til hver slags

Keywords: familiefond skat